Viabilitat econòmica i financera de projectes cooperatius

De quins instruments i productes financers disposem a l’entorn cooperatiu per tal que un projecte tiri endavant? Quines característiques específiques té el règim econòmic de les cooperatives? Estudiar bé un pla d’empresa i d’inversió és clau en qualsevol projecte així com veure quines eines noves apareixen en el context de l’economia solidària: des dels fons d’estalvis col·lectius a la banca ètica.

Intervencions de: Miquel Miró (Fundació Seira http://fundacioseira.coop/), Ramon Pascual (coordinador de Coop57http://www.coop57.coop/), Oriol Romances (vicepresident de la Fundació Acció Solidària contra l’Atur,  http://www.acciosolidaria.cat/), Enric Duran (soci de CASX, http://www.casx.cat/),  i Marc Martínez Ros (experiència del grup promoto de Coop57 . Barcelonès Nord).

Sessió: