[Videos Jornades CooperaSec 2012 ] Sessió 6 Cooperant per generar un model de salut alternatiu