Què és i qui som

CooperaSec va néixer l’any 2011 com una comissió de l’Assemblea de barri de Poble Sec amb l’objectiu de generar alternatives a l’actual sistema econòmic des de l’economia solidària i el cooperativisme, a nivell local i comunitari. L’ay 2012 va organitzar les Primeres Jornades de Cooperativisme i Economia Solidària a Poble Sec. També va participar en la Fira d’Economia Solidària en dues ocasions i va ser un dels grups organitzadors de les jornades “Barris Cooperatius, ciutat comuna”, celebrades l’any 2014.

En l’actualitat, membres del grup motor de CooperaSec estan donant suport formatiu i d’assessorament per enfortir els diferents projectes d’economia solidària.

Treballem per la construcció d’un barri cooperatiu, basat en els valors de suport mutu, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, transparència, horitzontalitat, responsabilitat social i sostenibilitat.

CooperaSec és una eina de transformació econòmica i social a través de l’empoderament popular. Impulsarem, participarem i donarem suport a aquells projectes que, naixent de la intel·ligència col·lectiva i basant-se en els principis i valors abans definits, suposin un avanç cap a una societat més igualitària i més justa.

Entenem la intercooperació com un element necessari per a la construcció d’un mercat social en contraposició al sistema de mercat capitalista.

Leave a Reply