Construir allò comú

[Veure totes les notícies]


SESSIÓ 8 | Construir allò comú

Dissabte 17 de novembre | 10.00-14.00 h | Sala d’actes del Centre Cívic El Sortidor. (Veure Plànol)


Avui coneixem principalment dues formes de propietat, la privada i la Estatal. Ha estat sempre així? Són aquestes les úniques formes de gestionar els recursos? Investigant una mica la història ens adonem que el règim actual de propietat privada i parcialment estatal es relativament nou en termes històrics i que alguns pobles d’Europa i d’Espanya, s’havien organitzat de formes ben diferents, en base a propietat comunal, és adir propietat de la tota la comunitat humana que viu a una certa àrea geogràfica. 

Per a que puguem dir que aquesta propietat és comunal cal que hi hagi un òrgan polític amb igualtat de veu i vot per tots els veïns. Aquesta és l’assemblea popular o el consell obert, institució política on els veïns decideixen sobre els afers col·lectius.

A banda de conèixer aquestes formes del passat veurem iniciatives recents per recuperar la propietat comunal o aproximacions a la mateixa.

Finalment presentarem i discutirem sobre una proposta que s’està generant al barri per aconseguir recursos i espais que siguin dels veïns del barri.


OBJECTIUS 


  • Conèixer el comunal (com a forma de propietat més enllà de la privada i estatal), la història, lluites i experiències i models de com recuperar i construir propietat comunal.
  • Reflexionar entorn a la necesitat de construïr béns comuns.
  • Reflexionar i plantejar com podem aplicar aquestes idees al nostre barri.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS 

A. PONÈNCIES:

· El comunal i el consell obert a la península ibèrica, aprenent del passat per construïr el futur: A càrrec de Fèlix Rodrigo Mora (http://felixrodrigomora.net/)

· Democràcia econòmica: economia del poble i pel poble. A càrrec d’un membre del Grup d’acció de Democràcia Inclusiva (www.democraciainclusiva.org)

· Col·lectivitzacions de la cooperativa Integral Catalana (CIC): A càrrec d’un membre de la CIC (https://cooperativa.ecoxarxes.cat/)

· Presentació d’un projecte col·lectiu al barri: empoderament econòmic pel poble del Poble Sec

B. DEBAT: Què és allò comú? Com ho contruïm al nostre barri?
Després d’un breu espai per preguntes als ponents, ens disposarem amb cercle per debatre entres tots els assistents sobre les idees exposades i la seva possible aplicació al barri.


Leave a Reply