Pla Comunitari

Des del 2020, CooperaSec és l’entitat gestora del Pla Comunitari de Poble-sec.

Què és el Pla Comunitari de Poble-sec?

El Pla Comunitari de Poble-sec té com a missió fomentar la implicació de tots els agents del barri, tant dels serveis públics, entitats, com del propi veïnat, en espais de treball participatius i oberts a tothom.

L’equip tècnic del Pla Comunitari, juntament amb CooperaSec, té el rol de facilitar aquesta participació des del respecte, garantint la horitzontalitat i empoderament veïnal a l’hora de fer propostes i prendre decisions.

L’Economia Social, Solidària i Sostenible (ESSS), el feminisme i la perspectiva intercultural i intergeneracional, són eixos transversals en el disseny de totes les actuacions del Pla.

Com s’organitza?

El Pla Comunitari s’organitza en projectes i comissions de treball. Aquestes comissions són espais oberts a tothom, en els que es fomenta la reflexió i acció davant de les problemàtiques detectades per les persones i grups participants. Actualment, les comissions de treball del Pla Comunitari són cinc (salut comunitària, sociolaboral, educació, joves i cultura comunitària), a més de la comissió tècnica de seguiment.

Quins són els seus objectius i línies de treball?

Les accions i projectes del Pla Comunitari tenen com a principal objectiu la millora de les condicions de vida del barri, fomentant la implicació i participació de tots els veïns i veïnes, entitats, serveis i col·lectius del barri, promovent la participació activa i intercultural en els diferents espais i fomentant la coresponsabilització i l’empoderament de la ciutadania en accions comunitàries.

Pel període 2020-2021 volem prioritzar les següents fites:

  • Enfortir i fer més sostenible els espais de trobada veïnal, afavorint la creació de vincles des de la diversitat, l’enfocament de gènere i les necessitats compartides.
  • Impulsar projectes de salut comunitària, donant protagonisme a les iniciatives que defineixen la salut més enllà de les necessitats físiques de cura, com són les iniciatives que promouen la cura de la salut mental, el benestar emocional i la cura del medi ambient i l’entorn.
  • Fomentar la participació activa de la gent gran, i especialment de les dones grans, en diferents espais del barri que afavoreixin la millora de la seva qualitat de vida, la recuperació de la xarxa social i el reconeixement del seu valor en la comunitat.
  • Promoure la inserció socio-laboral de les persones en situació d’atur i dels col·lectius més vulnerables, i l’empoderament col·lectiu mitjançant processos de formació i projectes innovadors d’ESS.
  • Consolidar la taula d’educació amb la participació de totes les escoles per impulsar projectes comunitaris interescolars.
  • Enfortir la comissió jove, incorporant les propostes dels joves del barri i afavorint la perspectiva de gènere per aconseguir la participació d’un major número de noies joves.
  • Enfortir la taula de cultura comunitària, incorporant major número d’entitats i equipaments culturals del barri, i definint objectius comuns del sector.
  • Desenvolupar una àrea de gestió específica en el marc d’aquesta proposta, per garantir un control de seguiment tant de la part tècnica com de la part econòmica, com d’avaluació del Pla.

Contacta amb el Pla Comunitari o segueix-lo per xarxes
Correu electrònic: placomunitaripoblesec@gmail.com
Twitter: @PdcPobleSec
Facebook

 

62446086_1399010760239183_9209788605780721664_o 59211527_1368822076591385_2231633718164848640_o 41667400_1217265011747093_2582234909309403136_o 72260201_1484252638381661_4298564236621119488_o 63663087_1399062026900723_1251498253954842624_o 47375670_1268148403325420_101974996192067584_o

Leave a Reply