Formació en cooperativisme

“La cooperativa és una bona eina per crear col·lectivament una economia basada en les persones. Té la finalitat de satisfer les necessitats dels qui la composen i posa en pràctica el valors cooperatius del respecte mutu, la solidaritat, la responsabilitat i el treball col·lectiu, entre d’altres”

[Veure totes les notícies]


Sessió 1 | La cooperativa una empresa democràtica per a tothom

Dimecres 19 de setembre 2012 | 18.30 a 21.45 h | Sala d’actes del Centre Cívic El Sortidor. (Veure Plànol)


OBJECTIUS 


 • Que els participants millorin el seu nivell d’informació general del món empresarial cooperatiu.
 • Que coneguin els trets definitoris del model cooperatiu en relació amb altres tipus d’organitzacions.
 • Que es reflexioni entorn del model d’empresa democràtica i responsable.
 • Que les persones assistents es plantegin el model cooperatiu com una fórmula òptima per iniciar un projecte emprenedor que els permeti afrontar els reptes empresarials.
 • Que es coneguin diferents experiències cooperatives que són representatives del sector econòmic en que es desenvoluparà la seva activitat professional.

ESTRUCTURA I CONTINGUTS


PONÈNCIA | Formació en cooperativisme. La cooperativa, una empresa democràtica per a tothom

>> Ferran Aguiló, consultor d’estratègia cooperativisme i intercooperació a A+4 i docent a Aposta, Escola empresarial cooperativa.
http://www.amas4.com/
http://www.aposta.coop/

 1. Societat i economia cooperativa al segle XXI.
 2. Motivació per la auto ocupació.
 3. Contextualització de l’empresa democràtica.
 4. Introducció a la cooperativa:
  1. Les persones sòcies
  2. La gestió democràtica.
  3. La participació econòmica.

TAULA RODONA | Presentació i anàlisis d’experiències cooperatives.

RECURSOS

ABC del Cooperativisme

Leave a Reply