Criança, Cura i Educació

“Creiem en l’educació com a procés col·lectiu i permanent que ha de permetre el desenvolupament integral de les persones, com a éssers únics e irrepetibles, i no reductibles a un engranatge més dels mercats.”

“Cooperant per generar un model de salut alternatiu; perquè la salut és un bé de les persones i un dret de la comunitat”.

[Veure totes les notícies]


Experiències en Criança i Educació alternatives

Dimecres 3 d’octubre |18.30-21.45 h | Sala d’actes del Centre Cívic El Sortidor (Veure Plànol)


Considerem oportú tractar el tema de la criança i l’educació alternatives en el marc de les Jornades CooperaSec 2012 per la confluència d’una sèrie d’iniciatives i interessos presents actualment al barri del Poble Sec:

 • Existència de grups de debat sobre l’estat actual del sistema educatiu i possibles pedagogies alternatives
 • Existència al barri de grups de criança gestionats amb un model assembleari i cooperativista
 • Interès d’algunes famílies que viuen al barri per crear noves experiències de criança alternatius al model actual d’escola bressol i d’educació infantil, amb una perspectiva comunitària
 • Es detecta que hi ha necessitats educatives i de criança no satisfetes al barri i que des de les pràctiques cooperativistes i d’autogestió es podrien plantejar nous projectes amb l’objectiu de poder cobrir aquestes necessitats
 • Es detecta també la necessitat de reflexionar davant la situació actual de crisi del model educatiu, fruït del procés de desmantellament de les polítiques públiques de benestar social i les constants retallades a l’educació pública.

Creiem que amb aquesta jornada es crearà un espai de debat molt interessant, base per una xarxa que serveixi per donar suport a noves propostes i experiències educatives alternatives, amb una perspectiva cooperativista i comunitària, allunyada del caràcter mercantilista actual.


OBJECTIUS 


Jornada adreçada a totes aquelles persones interessades en tenir més informació o impulsar propostes educacionals autoorganitzades.

 • Donar a conèixer experiències desenvolupades entorn de l’educació lliure

 • Fomentar el cooperativisme en l’àmbit educatiu

 • Generar debat entorn de la situació al barri i les formes d’autoorganització que ens permetin orientar-nos cap a una perspectiva educativa comunitària.


ESTRUCTURA I CONTINGUTS 


Hi haurà una ponència marc d’uns 30 minuts, seguida d’una taula rodona amb quatre ponències, cada una de les quals explicarà la seva experiència, en un temps aproximat de 15 minuts, i després s’obrirà un torn obert de paraula d’una hora i mitja, ón totes les persones assistentes a la jornada puguin reflexionar entorn a la criança i a l’educació, i compartir la seva reflexió amb la resta de presents.

|PONÈNCIA | La Xarxa d’Educació Lliure. Experiències a Barcelona.

Xarxa d’Educació Lliure (XELL) Associació de persones a favor d’una mirada respectuosa envers les necessitats vitals de la infància. [...] educar no significa instruir, ni tan sols ensenyar, sinó més aviat cuidar i acompanyar els processos de vida dels infants, les seves famílies i els nostres propis.

http://educaciolliure.org/

| TAULA RODONA |  Experiències en criança i educació alternatives en un context de crisi

 • Xarxa de Criança del Poble Sec. Espai de confluència dels grups de criança, co-maternitat i altres experiències entorn a la criança dels menuts del barri del Poble Sec.
  >>  Alba
  http://xarxadecriancapoblesec.wordpress.com/
 • Monstre de Paper. Espai de joc, experiència d’autoorganització d’unes famílies del barri per donar resposta a les necessitats educatives dels seus infants.
  >> Leire
  http://www.monstredepaper.blogspot.com.es/
 • Titània Tascó. Primera cooperativa catalana dedicada a l’acompanyament de la maternitat.
  >> 
  Pepi Domínguez, llevadora cofundadora de Titània i treballadora al CAP Les Hortes
  http://www.titania-tasco.com/

| DEBAT | Com podem desenvolupar propostes cooperativistes d’educació i criança sostenibles al Poble Sec?

Aquest debat s’orientarà per aprofundir aquests dos objectius:

 • Compartir experiències que ja s’estan generant al barri
 • Generar un espai d’interacció i construcció de xarxa que serveixi per donar continuïtat a les reflexions i propostes que es plantegin en aquesta sessió

A més de la participació de les diferents experiències que han exposat a la part de la taula rodona, i de les persones que s’han inscrit en aquesta Jornada, comptarem amb la presència d’altres experiències del barri que treballen en l’àmbit de la criança o de l’educació:

 • Centre de Recursos Pedagògics Llibertaris Josefa Martín Luengo

Cooperant per una salut alternativa

Dimecres 24 d’octubre |18.30-21.45 h | Centre Cívic El Sortidor 2ª Planta (Veure Plànol)


Creiem en models de salut alternatius, que abordin la salut com a integral. Se li diu salut integral perquè l’estat de benestar ideal només s’aconsegueix quan hi ha un equilibri entre els factors físics, biològics, emocionals, mentals, espirituals i socials, que permeten un adequat creixement i desenvolupament en tots els àmbits de la vida.

També valorem les tasques fetes des de l’ambulatori del nostre barri, on es treballa en pro d’una salut comunitària. Volem donar a conèixer la visió dels seus treballadors sobre les diverses activitats que fan sobre salut comunitària.


OBJECTIUS 


-Crear un espai de reflexió amb els col·lectius del barri que intervenen en la salut des d’un enfocament comunitari  i /o de salut integral.

-Donar a conèixer experiències cooperativistes entorn a la salut i la cura.

-Donar a conèixer models d’autoorganització comunitària entorn a la salut i la cura.

-Difondre experiències amb enfocaments alternatius a la hipermedicalització.

A qui va adreçada:

Totes aquelles persones que entenguin la salut com el benestar total de l’ésser humà, o que vulguin conèixer experiències que així ho entenen.


ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ


Es proposa una taula rodona amb tres ponències, cada una de les quals explicarà la seva experiència, en un temps aproximat de 15 minuts, i després s’obrirà un torn obert de paraula de dues hores, on totes les persones assistents a la jornada puguin reflexionar entorn a la salut i la cura, i compartir la seva reflexió amb la resta de presents.

Taula rodona, proposta de ponents (45 minuts):

-Salut Holística Autogestionada (SHA)

http://sha.aureasocial.org/

http://www.aureasocial.org/

Grup d’intercanvi de coneixements sense ànim de lucre, que ofereix informació i eines des de la perspectiva holística de la salut.

Des de SHA es vol tractar la salut i no la malaltia. Entenem la salut com un camí i no com un fi.”

-COS

http://www.cos.coop/index.htm

Assistència de salut sota una visió integral i cooperativa de diferents medicines, organitzant el funcionament d’equip intern d’acord amb els nostres principis i orientant un important esforç a impulsar la capacitat d’autogestió de la pròpia salut de les persones que atenem.”

- VIAS 66

http://viasterapeutesmanuals.blogspot.com.es/

Neix com a projecte l’any 2002 per la necessitat de generar un espai on donar sortida als coneixements adquirits . Transmeten allò après i, al seu torn, ajuden a les persones a assaborir, a gaudir de tot el seu potencial i dels seus recursos personals.

D’altra banda, neix amb la perspectiva de generar nous espais de trobada entre terapeutes integrant tècniques, donant d’aquesta forma un tractament més holístic, més integral. 

- CAP de Salut Les Hortes

http://www.eappoblesec.com/

Des de l’ambulatori del Poble Sec, i com entitat del barri, desenvolupa i difon pràctiques de salut comunitària i preventiva. Els seus treballadors ens explicaran quines són les tasques i les activitats de salut comunitària que realitzen al barri, quines són les problemàtiques de salut que es donen al Poble Sec, i quines són les projeccions que veuen a mig termini referent a la salut comunitària.

Altres entitats convidades a la sessió, que participaran com a públic:

- La Lleteria

http://lalleteriadelpoblesec.com/

Espai  de trobada per a aquelles famílies que volen decidir, d’una forma lliure i sense complexos, com criar i educar els seus fills i com cuidar d’ells mateixos.”

- Pla comunitari del Poble Sec, comissió salut. http://csalutpoblesec.webnode.es/projectes/ 

- Espai la Banyera

http://www.espailabanyera.blogspot.com.es/ 

One Response

 1. Dimecres 3 d’octubre | acampadasbd
  Dimecres 3 d’octubre | acampadasbd at ·

  [...] + Més informació: cooperasec [...]

Leave a Reply