SESSIÓ 11 | Alternatives a l’actual model d’habitatge

SESSIÓ 11 | Alternatives a l’actual model d’habitatge

Dimecres 12 de desembre | 18.30 a 21.45 h | Sala d’actes del Centre Cívic El Sortidor. (Veure Plànol) “És d’una violència inaudita que existeixin habitatges infrautilitzats o buits, que siguin econòmicament  inaccessibles. El dret a la ciutat i a l’habitatge…

Cultura i creativitat

Doble sessió dividida en: Cultura lliure i nous models sostenibles de creativitat en l’era digital Quines són les possibilitats que obre l’actual context social per a la cerca de nous models, canals i maneres de treballar la cultura? Cal repensar…

Experiències en criança i educació alternatives

Cada cop més, existeixen un conjunt de noves propostes i experiències educatives alternatives, amb una perspectiva cooperativista i comunitària, allunyada del caràcter mercantilista actual. Grups que qüestionen l’actual sistema educatiu i plantegen possibles pedagogies alternatives, grups de criança autogestionats i…

Com autogestionar la intervenció social

En el context actual de desmantellament de l’estat del benestar i dels serveis públics, l’autogestió dels serveis més bàsics és un repte molt important. Per aquest motiu, recentment s’estan començant a teixir noves xarxes de suport mutu entre veïns i…

Construir allò comú

El bé comú s’entén com la recerca d’un nou model de viure, a nivell econòmic, polític i social. La propietat comunal material i immaterial predomina sobre la propietat privada, i l’òrgan polític és un instrument assambleari on veïns i veïnes…

Autogestió del consum i sobirania alimentària

En una economia de mercat capitalista, on la producció i el consum de béns estan controlats per grans firmes que precaritzen les mercaderies i el seu mercat laboral així com la degradació de l’entorn, es fa cada cop més necessari…

Xarxes d’intercanvi comunitàries

Moneda social, mercats d’intercanvi de béns i de serveis, bancs del temps, noves experiències de coneixement mutu i de convivència… Totes elles tenen en comú formar part de projectes que promouen l’autogestió comunitària des de la praxis cooperativista i d’economia…