Taller 1. Emprendre projectes d’economia social i solidària

Taller 1
Com emprendre col·lectivament projectes d’economia social i solidària?

(adreçat a persones i col·lectius amb voluntat de generar un projecte)

taller 1

25 de febrer
18:45 h – 21:45 h
Centre Cívic El Sortidor (Pl. del Sortidor, 12). Poble Sec
Impartit per CoopdeMà

Per a fer el taller cal inscriure’s al següent formulari: Formulari d’inscripció.
Inscripcions fins el dia 22 de febrer.
Trobareu materials útils i eines de la sessió a la Biblioteca de materials.

Objectius del taller

 1. Sensibilitzar en la gestió col·lectiva dels projectes de l’Economia Solidària.
 2. Conscienciar els participants sobre el potencial i la capacitat de donar resposta a necessitats socials via la creació de projectes d’autogestió col·lectiva i democràtica.
 3. Orientar els participants sobre els passos a realitzar per crear una entitat d’economia social i solidaria.
 4. Identificar propostes d’emprenedoria per fer del Poble Sec un barri cooperatiu.

Públic del taller

Persones/col·lectius no constituïts interessats en emprendre un projecte d’economia social i solidària al barri de Poble Sec.
Persones i col·lectius ja constituïts que volen emprendre un nou camí i/o reforçar el projecte actual de manera col·lectiva.

Desenvolupament de la sessió

1- Presentació dels participants i motivacions

Farem una ràpida presentació dels participants per saber el projecte que tenen i en quin punt es troba i què esperen del taller.

2- Taller sobre com emprendre projectes d’economia social i solidària

Qui som, quina idea tenim i que volem fer?
Es tracta de treballar la justificació i el contingut del pla d’empresa. Parlarem de la importància d’estudiar la viabilitat del projecte tenint en compte tots els aspectes i  planificar bé l’inici de l’activitat a través de la preparació del pla d’empresa.

Repassarem el contingut i els diferents capítols d’un pla d’empresa:

 • Grup Promotor/Organització interna
 • Oferta de servei
 • Jurídic
 • Fiscal
 • Laboral
 • Econòmic i financer

Perquè necessitem un pla d’empresa?

 •  Justificacions internes
 • Justificacions externes

Estudiar la viabilitat del projecte i prendre les bons decisions abans d’emprendre col·lectivament

Parlarem de la viabilitat del projecte des de diversos aspectes:

 •  Aspecte emocional: cohesió del grup i complementarietat entre nosaltres.
 • Aspecte legal i jurídic: com escollir la forma jurídica mes apropiada en funció de l’avançament del projecte i de la seva viabilitat econòmica. Mirarem les diferències entre una associació i una cooperativa de treball associat, i  que la forma jurídica pot ser evolutiva i progressiva.
 • Aspecte laboral: com dimensionar bé els recursos humans del projecte i com es pot remunerar el treball.
 • Aspecte fiscal: com tenir la màxima cobertura legal limitant els costos associats. Conèixer les obligacions fiscals dels projectes de l’economia social i solidaria.
 • Aspecte econòmic: com calcular la viabilitat econòmica del projecte en funció dels ingressos que generarem i les despeses associades. Càlcul del punt d’equilibri.
 • Aspecte financer: com finançar l’inici de l’activitat i cobrir les necessitats bàsiques d’inversió i de tresoreria.

Principals passos cap a la constitució

Repassarem els principals passos i terminis a partir del moment en que decidim constituir-nos, a nivell legal i fiscal, per si decidim constituir una associació o una cooperativa de treball associat.

3- Debat i exposició dubtes/inquietuds dels participants

Generarem un mica de debat per  expressar les seves inquietuds, preguntes i reticències respecte a l’emprenedoria social i solidària.

4- Presentació del qüestionari i propers passos

Al final de la sessió, demanarem farem un qüestionari que haurà de servir per valorar els projectes i detectar el seu potencial per rebre l’assessorament especialitzat i sintetitzar els punts forts com  un primer pas cap a la preparació del pla d’empresa

Els criteris de selecció dels projectes per a l’assessorament seran:

 • L’impacte social i la creació de llocs de treball.
 • La idea de negoci i l’interès per la comunitat dels serveis ofertats.
 • El grau de maduresa del projecte i de preparació de l’equip promotor.
 • El potencial de creixement i sostenibilitat econòmica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Responses

 1. Roux justine
  Roux justine at · Reply

  Hola,
  Quiero inscribirse al taller del 25 de febrero.
  Gracias,
  Saludos,
  Justine

 2. Jordi Goñi
  Jordi Goñi at · Reply

  Voldria apuntar-me a les jornades de CooperaSEC

Leave a Reply to Roux justine Click here to cancel reply.