XARXA COOPERASEC 2018. NOVES LÍNIES POR REFORÇAR ELS VINCLES I PROMOURE L'ECONOMIA COMUNITÀRIA A POBLE SEC

XARXA COOPERASEC 2018. NOVES LÍNIES POR REFORÇAR ELS VINCLES I PROMOURE L’ECONOMIA COMUNITÀRIA A POBLE SEC

Aquest any 2018 CooperaSec reprenem amb energia l’activitat que ja fa quasi set anys  estem duent a terme amb diferents accions per promoure l’economia social i solidària a Poble Sec, afiançant els vincles necessaris per crear una xarxa de col·lectius que caminin cap a un barri cooperatiu, que posi en primer pla l’economia comunitària. És el que des del 2016 vam anomenar la “Xarxa Impuls CooperaSec” i que, enguany, des del grup motor de CooperaSec, constituïts com a associació, reforcem amb unes línies estratègiques molt clares per consolidar-nos.

Les línies que volem treballar en els propers dos anys passen por dinamitzar tres eixos que creiem que són clau per dibuixar alternatives a l’actual sistema socioeconòmic imperant i que posin de relleu la pràctica de les anomenades “altres economies” al barri: l’eix relat (tenir una visió comuna d’allò que entenem per economia social i solidària i a la vegada fer una tasca documental a Poble sec), l’eix espai (disposar d’un lloc físic per a la promoció de l’economia comunitària i que sigui lloc de trobada de la xarxa i de les seves activitats) i l’eix acompanyaments (continuar dotant d’eines a tots aquells col·lectius naixents que volen fer créixer l’economia cooperativa i reforçar-los) . Tots ells ajuden a establir els vincles necessaris per enfortir la Xarxa CooperaSec.

La idea és continuar realitzant trobades, tallers i  acompanyaments de projectes com un necessari treball de fons i de continuïtat  de la tasca que venim desenvolupant des de l’any 2012 en aquest barri amb les primeres Jornades de Cooperativisme a Poble Sec . Un impuls que ha de desenvocar en altres jornades (com la primera fira d’economia social i solidària a Poble Sec) però que requereix de recursos per tal que es puguin desenvolupar, de manera sostenible i amb qualitat, les línies estratègiques plantejades. Durant el darrer any hem estat fent esforços per fer-ho possible.

D’on venim i cap on anem

Les línies estratègiques per a aquests dos propers anys sorgeixen precisament del treball de diagnosi fet al barri el 2016, que ens va donar una primera radiografia dels projectes comunitaris existents i de les mancances per treballar.

L’any  2016, i amb la voluntat de reforçar la xarxa de propostes ja existents i ajudar a impulsar accions d’emprenedoria social i de base comunitària, CooperaSec va engegar una diagnosi participativa (amb tallers, trobades i jornades per emprendre i formar-se en economia comunitària ) amb els diferents  projectes i col·lectius, que s’ha plasmat en un mapa, el MapaSec, que ha dibuixat  l’estat de l’economia comunitària del Poble Sec. El procés va treure unes dades i diagnosi clares: sectors econòmics infrarepresentats, dificultats per a un pla d’activació econòmica al barri, necessitat de fomentar experiències d’economia social i solidària com a via sòlida per a l’autoocupació, necessitat de  finançament, formació, acompanyament i espai per als projectes naixents, així com la necessitat de mantenir els espais de trobada i diàleg per buscar estratègies per desenvolupar un relat comú i compartit de la Xarxa de CooperaSec. Fruit d’aquest diagnòstic participatiu, a inicis de 2016, vam sol·licitar al Districte de Sants-Montjuïc poder fer ús d’un espai en desús de  l’edifici de la Biblioteca Francesc Boix, per poder promoure iniciatives  de la xarxa CooperaSec. Aquesta és ara la nova seu de CooperaSec.

Reptes a seguir: relat comú, espai compartit i formació i informació a Poble Sec