CooperaSec es rellança amb una proposta per a la creació d’un barri cooperatiu a Poble Sec

CooperaSec i l’associació Diàlegs, que desenvolupa tasques de facilitació, participació i mediació en processos d’empoderament, inicien una etapa conjunta per reactivar l’economia de Poble Sec des d’una vessant comunitària que ajudi a la creació d’un nou teixit d’economia social i solidària al barri.

perfils de barri conegutLa proposta es basa en facilitar una diagnosi participativa en el marc de l’economia social i solidària de Poble Sec, que reforci la xarxa de propostes ja existents i ajudi a impulsar accions d’emprenedoria social ja detectades al territori. L’objectiu últim és construir un barri cooperatiu per promoure la col·lectivització en totes les àrees de la vida social (pràctiques d’autogestió que incloguin la diversitat cultural i de gènere i la gestió col·lectiva d’infraestructures comunitàries).

La idea és poder identificar i recollir propostes de col·lectius, grups, entitats i persones que vulguin emprendre des del vessant de l’economia social, realitzar alguns tallers formatius, donar eines, fer acompanyament i celebrar unes jornades que posin en comú les idees i d’on sorgeixi un mapa que situï les propostes i dibuixi el context de l’economia cooperativa al barri, de projectes existents i altres emergents, extraient-ne unes conclusions.

Tallers i sessions per formar-se i emprendre en economia social

Les sessions començarien el mes de febrer i s’allargarien fins a mitjan mes d’abril. L’organització de tot aquest trajecte compta amb finançament del nou Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona. Els tallers començaran el 25 de febrer amb una formació sobre potencials i viabilitat en emprenedoria social i continuaran el 3 de març, amb una introducció a les formes d’economia social i solidària; un taller de cures el 17 de març i un darrer taller de contingut variable (segons els àmbits de treball més sol·licitats) el dia 7 d’abril. Tots aquests tallers es farien al Centre Cívic el Sortidor a les 18.45 h de la tarda i tindran una durada de tres hores. Finalment, es vol celebrar una jornada global que tanqui el cicle i dibuixi el mapa d’actors i de nous emprenedors, posant en comú l’experiència i el coneixement, el dia 30 d’abril, també al Centre Cívic El Sortidor, durant tot el dia.

La proposta de CooperaSec i Diàlegs neix en el marc de la identificació d’alguns indicadors que en justifiquen el seu desenvolupament: Poble Sec és un dels barris de Barcelona amb major percentatge de persones en risc d’exclusió social en totes les franges d’edat, agreujat pel problema de l’atur (21 %) i amb una alt índex de població migrada estrangera. Existeix, a més, un elevat percentatge de població aturada major de 45 anys i amb un perfil de baixa qualificació professional. Amb una renda familiar disponible mitjana un 30% inferior a la de la ciutat i sense plans d’activació econòmica al barri que fomentin propostes d’economia solidària i la generació d’autoocupació. L’aposta d’aquesta iniciativa per a l’economia social i cooperativa és perquè aquesta s’ha mostrat com una font d’ocupació estable i perdurable.