SESSIÓ 12 | COM AUTOGESTIONAR LA INTERVENCIÓ SOCIAL

Dimecres 19  desembre | 18.30 – 21.45h | Sala 3.1 Miralls del C.C El Sortidor (Veure Plànol)

“Creiem en una intervenció social que des del suport mutu, socialitzi pràctiques i recursos cap al benestar comunitari”

Imagen

En aquesta sessió adreçada a persones amb perspectives d’iniciar un projecte d’economia cooperativa al barri del Poble Sec des de l’àmbit de la intervenció social volem

 • Donar a conèixer diferents models cooperativistes i d’economia solidària que incideixen a l’àmbit de la intervenció social, ja sigui al Poble Sec com d’altres indrets
 • Reflexionar sobre les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces per la consolidació i/o creació d’iniciatives cooperativistes que incideixen a l’àmbit de la intervenció social al Poble Sec
 • Crear un espai d’interacció i construcció de xarxa que possibiliti generar propostes cooperativistes sostenibles a l’àmbit de la intervenció social al barri.

Començarem amb una taula Rodona: Els reptes de les propostes cooperativistes a l’àmbit de la intervenció social en el context de crisi

 • Defensem l’Acció Social Comunitària (DASC). Assemblea de professionals del sector crítics amb el desmantellament de l’estat de benestar. Fem un Dafo del sector de l’àmbit de l’intervenció social.
  >> Noelia Sotus
  http://defensemacciocomunitaria.wordpress.com
 • Centre de Serveis Socials del Poble Sec. Anàlisi de la situació social al Poble Sec. Possibles reptes a plantejar.
  >> Clàudia Manyà Aragay, educadora social del CSS Poble Sec
  >> Merche Avilés, dtora. del CSS Poble Sec
 •  L’experiència del Pla Comunitari del Poble Sec. Quins reptes es planteja per potenciar el desenvolupament comunitari al barri?
 • Poble Sec per a tothom. Plataforma a on agrupa el conjunt de projectes socials impulsats des de la Coordinadora d’entitats del Poble Sec, que tenen la finalitat d’afavorir la convivència al barri i treballar per la inclusió social. Reptes que es plantegen en aquest context de crisi.
  >> Jèssica Celdà, antiga coordinadora de Poble-sec per a Tothom
  http://www.poblesec.entitatsbcn.net
 • Fundació Artesà. Neix l’any 1979 com Associació de discapacitats psíquics del Poble Sec, fruit de la preocupació d’un grup de pares pel futur dels seus fills discapacitas, creant un taller pre-laboral dedicat a l’artesania. L’any 2000 es constitueix en Fundació per poder oferir una major cobertura a les persones amb discapacitat psíquica. Compartim l’experiència del seu procés i els reptes que es plantegen en l’actualitat.
  >> Arantxa Morón i Esther Fernàndez Amador
  http://www.fundacioartesa.org
 • Centre d’Estudis Africans i Interculturals. Una experiència de co-finançament entre l’associació C.E.A i la comunitat pakistaní de Faizan i Medina.
  >> Mireia Vehí, membre del C.E.A
  http://www.centredestudisafricans.org
 • La Cooperativa Fil a l’Agulla, iniciativa social sense ànim de lucre. Treballen per una societat igualitària on les persones i els grups siguin capaços d’establir relacions lliures de violència, integrant el conflicte com a font d’aprenentatge. Treballen també per una educació que atengui al desenvolupament integral de les persones. Quins reptes com a proposta cooperativista d’iniciativa social sense ànim de lucre es plantegen?
  >> Membres de la cooperativa
  http://www.filalagulla.org

I ja centrats en el tema obrirem el debat: Com podem desenvolupar propostes cooperativistes d’intervenció social sostenibles al Poble Sec?

Serà un espai per compartir experiències que ja s’estan generant al barri, per iniciar interaccions i afavorir la construcció de xarxa que serveixi per donar continuitat a les reflxions i propostes que es plantegin a la sessió.

A més de la participació de les entitats que han exposat a la part de la taula rodona, i de les persones que participin d’aquesta Jornada, comptarem amb la presència d’altres entitats del barri que incideixen a l’àmbit de la intervenció social: