Cultura i creativitat

Doble sessió dividida en:

Cultura lliure i nous models sostenibles de creativitat en l’era digital

Quines són les possibilitats que obre l’actual context social per a la cerca de nous models, canals i maneres de treballar la cultura? Cal repensar les estructures econòmiques que fins ara han servit per produir-la, finançar-la i subvencionar-la i fer una panoràmica de noves estratègies innovadores que facilitin la sostenibilitat de pràctiques culturals de producció comuna. Cercant eines de transmissió i accés a l0′art a l’era digital i noves formes de benefici dins el sector i donant a conèixer els valors de la cultura lliure.

Intervenen: Simona Levi (FCForum, X.net, amb el Manual sobre Models Sostenibles per a la Creativitat en l’Era Digital i Experiències de Crowdfunding a l’Estat Espanyol i Catalunya: Principals característiques, reptes i obstacles; http://fcforum.net/ca/ i http://whois–x.net/), Marc Sempere (de Compartir dóna gustet, http://compartirdonagustet.net/ i http://arrosmovie.info/b/), Enric Senabre (Goteo, http://www.goteo.org/), Pere Rusiñol (Mongolia i Alternativa Económicas,http://www.revistamongolia.com/ i http://alternativaseconomicas.coop/) i Artibarri (http://artibarri.org/)

Sessió:

El treball cooperatiu en l’àmbit cultural i creatiu

Quines propostes de l’àmbit cultural han seguit el model cooperatiu i  han servit per potenciar iniciatives des de la base i des de i per als barris?  Aquest va ser un espai de trobada d’experiències del barri, per conèixer-nos i intercanviar idees.

Intervencions de: Ateneu 9 Barris i el projecte expressió directa (http://www.verkami.com/projects/1377-expressio-directa-connecta-barris-recupera-espais), Communia (http://communia.org/node/9 i
http://ateneucandela.info/) i la Fundició (www.lafundicio.net) així com un gran nombre de col·lectius del barri.

Sessió: