Experiències en criança i educació alternatives

Cada cop més, existeixen un conjunt de noves propostes i experiències educatives alternatives, amb una perspectiva cooperativista i comunitària, allunyada del caràcter mercantilista actual. Grups que qüestionen l’actual sistema educatiu i plantegen possibles pedagogies alternatives, grups de criança autogestionats i assamblearis i de perspectiva comunitària. Per garantir una educació lliure i de qualitat, hi ha altres fórmules davant el desmantellament de les polítiques públiques.

Intervencions de: Xarxa d’Educació Lliure (XELL, http://educaciolliure.org/), Xarxa de criança de Poble Sec (http://xarxadecriancapoblesec.wordpress.com/), Monstre de Paper (http://www.monstredepaper.blogspot.com.es/) Titania Tascó, cooperativa catalana dedicada a l’acompanyament de la maternitat (http://www.titania-tasco.com/) i la Llavor, escola Waldorf de Girona  (http://www.lallavor.org/). Així com la participació de:Associació MARA, Grup de Pedagogia Alternativa del Poble Sec i Centre de Recursos Pedagògics Llibertaris Josefa Martín Luengo.

Sessió: