Sessió 7 | Autogestió del consum i sobirania alimentària.

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE DE 2012  A LES 18.30h. SALA D’ACTES DEL CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR (Mapa).

S’ha demostrat la incapacitat del mercat per garantir l’accés als aliments i a béns de qualitat. Per un consum conscient i responsable, i per garantir la sobirania alimentaria ens proposem autogestionar el nostre consum”.
El consum és una part fonamental de qualsevol economia. En una economia de mercat capitalista, el consum és un acte que es realitza a través del mercat i amb unes condicions d’accés, informació, veu i capacitat de decisió molt desiguals. Alhora, els béns o serveis que es produeixen i que per tant tenim accés com a consumidors no es produeixen per cobrir necessitats, es produeixen per ser venuts, com a simples mercaderies. Així, ens trobem davant un mercat en què cada cop ens és més difícil aconseguir-hi els béns que necessitem, al estar exclosos o precaritzats del treball, i que alhora ens ofereix productes cada cop de menys qualitat, els beneficis dels quals cada cop estan més concentrats i la seva producció és causant d’explotació humana i explotació a la natura.

Per la seva importància, i degut a que és el tema que queda menys tractat a les altres sessions relacionades amb el consum, en aquesta sessió, tot i que també parlarem de consum en general, ens focalitzarem més en l’autogestió de l’alimentació i la sobirania alimentaria. Podríem dir que és la necessitat més fonamental que tenim, no només per sobreviure sinó també per tenir una salut i qualitat de vida dignes.

Els objectius de la sessió són:
Conèixer experiències passades i presents d’autogestió del consum.
Conèixer el Consum Conscient Transformador i les implicacions del nostre consum.
Explorar models de relació productor-consumidor de productes ecològics.
Conèixer els projectes que hi ha en aquest línia al barri, pensar com enfortir-los i fomentar el sorgiment de nous projectes d’autogestió del consum.

Vindran a compartir coneixements i experiències:

Ruben Suriñach, del CRIC (Centre de recerca i informació en consum).
Com entenem el consum responsable, conscient i transformador
http://opcions.org/

Javier Fernández, d’Ecoconsum.
Les cooperatives de consum ecològic
http://ecoconsum.org/

Membres de la PACA
Relacions productor-consumidor
http://calapaca.wordpress.com/

Seguidament obrirem el debat Què tenim al barri? què volem tenir? Amb diversos col·lectius del barri que ja estan posant en marxa processos d’autogestió del consum. (Cooperativa La Seca, Hortganic, Cooperativa El Carretó i hort del barri)
http://www.elcarreto.org

http://www.hortganic.org

ANIMA’T, ENS VEIEM ALLÀ !