Sessió 5ª – Propostes per enfortir la viabilitat econòmica i financera de projectes cooperativistes al Poble Sec

Dissabte, 20 d’octubre de 2012, de 10 a 14:00 h
a l’Ateneu Rebel (C/ Font Honrada, 32-34)

Veure plánol

La 5ª sessió de CooperaSec està orientada a formar-nos a l’àmbit del cooperativisme i de l’economia solidària en els aspectes claus per examinar la viabilitat econòmica i financera d’un projecte d’economia solidària en el marc d’una societat cooperativa.

També es vol donar a conèixer diferents instruments i productes financers de l’entorn cooperatiu que ja estan en funcionament, i poden ser una bona eina per ajudar financerament l’impuls de nous projectes al nostre barri.

Jornada adreçada a persones emprenedores amb perspectives d’iniciar un projecte d’economia cooperativa al barri del Poble Sec

Es volen assolir els següents objectius:

Donar a conèixer les característiques específiques del règim econòmic en les cooperatives.

Aprendre a estructurar un Pla econòmic i financer del projecte com a part fonamental del Pla d’empresa. Dissenyar un Pla de finançament inicial, un Pla d’Inversió inicial, un Pressupost de tresoreria provisional i un balanç de situació, compte de pèrdues i guanys provisionals dels primers tres anys, i com calcular el punt d’equilibri o punt mort.

Informar sobre les vies de finançament específiques del model empresarial cooperatiu. Analitzar les diferents modalitats de finançament propi i aliè de la societat cooperativa.

Crear un espai d’interacció i construcció de xarxa que possibiliti enfortir la viabilitat econòmica i financera de propostes d’economia solidària que es puguin generar al Poble Sec.

Participen:

Jean-François Guillemet, soci cooperativista de Consultoria CoopdeMà, SCCL Servei Econòmic i Financer, i docent d’Aposta, escola empresarial cooperativa
http://www.coopdema.cat/
http://www.aposta.coop/

Fundació SeiraI
http://fundacioseira.coop/

Coop57 SCCL Serveis financers ètics i solidaris
http://www.coop57.coop/

Fundació Acció Solidària contra l’Atur
http://www.acciosolidaria.cat/

Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa (CASX)
http://www.casx.cat/

Fiare
http://fiaremanresa.wordpress.com/qui-som/

Grup Promotor de Coop57 – Barcelonès Nord
http://www.coop57.coop/barcelonesnord/

Com podem desenvolupar propostes per enfortir la viabilitat econòmica i financera de projectes cooperativistes i d’economia solidària al Poble Sec?

T’hi esperem!!

Per a mès informació: http://cooperasec.wordpress.com/financament-cooperatiu/