Sessió 4 – Promoure xarxes d’intercanvis comunitàries des de la praxis cooperativista i d’economia solidària

Dimarts 16 d’octubre de 2012 a les 18:30H
a l’Ateneu Rebel (C/ Font Honrada, 32-34)

Veure planol

La 4ª sessió de CooperaSec vol aprofundir el paper de les xarxes d’intercanvis comunitàries com una eina que des dels valors cooperativistes i de reciprocitat puguin servir per estendre i reforçar els vincles solidaris i de cooperació existents al barri.

Pretenem assolir els següents objectius:

Donar a conèixer iniciatives ja existents de xarxes d’intercanvis comunitàries al Poble Sec i d’altres indrets, analitzant el seu impacte social i econòmic

Reflexionar sobre les fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces per la consolidació i/o creació d’aquestes xarxes comunitàries al Poble Sec

Analitzar possibles propostes que possibilitin que aquestes experiències de xarxes d’intercanvis siguin generadores d’iniciatives cooperativistes consolidades, social i econòmicament viables

Participen:

La web “intercanvis.net” com a eina que dóna suport a xarxes d’intercanvis de béns, serveis i coneixements a nivell de Catalunya.
http://intercanvis.net
http://intercanvis.net/XICConnecta

L’ecoxarxa de Barcelona en el marc de la Cooperativa Integral Catalana. L’ús del CES (Community Exchange System) com a sistema gestor de moneda social
http://www.ces.org.za

La Xarxa d’Intercanvis (sense diners) del Poble Sec: Trocasec
http://trocasec.wordpress.com

Fem un cafè? Espai de trobada veïnal del barri promogut per la Comissió de Convivència i Coneixement Mutu del Pla Comunitari del Poble-sec
http://pcpoble-sec.org

L’experiència del Banc de Temps de Gràcia.
http://gracia.bdtonline.org

La Xarxa d’Intercanvis de Coneixements de Nou Barris (Donde el dinero importa un pimiento)
http://xarxaintercanvidenoubarris.blogspot.com/

El Minut – vals de temps, una proposta de moneda social a on el banc ets tu i es genera un mitjà de pagament descentralitzat
http://barcelonaentransicio.wordpress.com

La Turuta, moneda social local de Vilanova i la Geltrú a on s’està implicant el comerç de proximitat
http://associacioecol3vng.blogspot.com

Proposta de crear una moneda sectorial per part de la Xarxa d’Economia Solidària
http://www.xes.cat

Volem promoure xarxes d’intercanvis comunitàries des de la praxis cooperativista i d’economia solidària al barri del Poble Sec

Per a més informació:

http://cooperasec.wordpress.com/xarxes-dintercanvis-comunitaries/