[Videos CooperaSec 2012 ] Sessió 1 Formació en cooperativisme